Large image

Nắp hộp đấu dây điện nối ống luồn dây điện


  • Vật liệu (Material) : Hợp kim nhôm (Aluminum alloy), Tôn GI (G.I Steel)

Nắp hộp đấu dây điện nối ống luồn dây điện CVL® 

(CVL®Cover of Cicular Surface Box)
Mã sản phẩm
Product Code
Đường Kính
Diameter (mm)
NH19
62
NH25
62
NH31
73
NH39
98

 

Sản phẩm khác
Back to Top