Large image

Hộp thép Pull Box


  • Vật liệu (Material) : Tôn G.I (G.I steel); Sơn tĩnh điện (Powder coated steel); Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel)
  • Độ dày (Thickness) : 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.3 mm
Hộp thép Pull Box CVL®
 (CVL® Pull Box)
Tiêu chuẩn BS4662 (England)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
PB101010
100 x 100 x 100
PB252515
250 x 250 x 150
PB404025
400 x 400 x 250
PB151510
150 x 150 x 100
PB252520
250 x 250 x 200
PB404030
400 x 400 x 300
PB151515
150 x 150 x 150
PB303015
300 x 300 x 150
PB404040
400 x 400 x 400
PB202010
200 x 200 x 100
PB303020
300 x 300 x 200
PB505020
500 x 500 x 200
PB202015
200 x 200 x 150
PB303025
300 x 300 x 250
PB505025
500 x 500 x 250
PB202020
200 x 200 x 200
PB303030
300 x 300 x 300
PB505030
500 x 500 x 300
PB252510
250 x 250 x 100
PB404020
400 x 400 x 200
PB505040
500 x 500 x 400
Sản phẩm khác
Back to Top