Large image

Hộp nhôm nối kín nước IP66 dùng ngoài trời


  • Vật liệu (Material)Hợp kim nhôm + Ron cao su kín nước (Aluminum alloy + Gasket)
  • Cấp độ bảo vệ (Protection Degree) : IP66 EN60529 Standard
  • Nhiệt độ sử dụng (Temperature range) : -50°C to 130°C

Hộp nhôm nổi kín nước IP66 CVL®

 (CVL® Water-Proof Aluminum Box - IP66)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Dimension WxHxD (mm)

HNKN 64 58 36

64x58x36

HNKN 80 75 59

80x75x59

HNKN 115 65 55

115x65x55

HNKN 120 80 55

120x85x55

HNKN 160 160 90

160x160x90

HNKN 220 146 60

220x146x60

Back to Top