Large image

Dụng cụ bẻ ống luồn dây điện


  • Vật liệu (Material) : Hợp kim nhôm (Aluminum alloy)

       Hướng dẫn cách bẻ ống xem chi tiết trên website: www.catvanloi.com

Dụng cụ bẻ ống luồn điện CVL®
(CVL®Conduit Bender)
Mã sản phẩm
Bẻ ống EMT
Product Code
Kích thước ống
EMT/ IMC
Size (inch)
Mã sản phẩm
Bẻ ống IMC
Product Code
Kích thước ống
Ren BS 31/ BS4568
Size (mm)
Mã sản phẩm
Product Code
ABOE12
1/2
ABO12
19
BO19
ABOE34
3/4
ABO34
25
BO25
ABOE100
1
ABO100
31
BO31

 

Sản phẩm khác
Back to Top