Large image

Đầu bịt ống luồn dây điện mềm


  • Vật liệu (Material)Thép (Steel)

       Công dụng: Sử dụng tránh trầy xước cáp điện khi kéo dây vào ống luồn dây điện mềm

Đầu bịt ống luồn dây điện mềm CVL®
(CVL® Metal Ferrule for Flexible conduit)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
AMF12
1/2
AMF 34
3/4
AMF100
1
AMF114
1 1/4
AMF112
1 1/2
AMF200
2
Sản phẩm khác
Back to Top